Deboran palvelut keskustelun aiheena tänään - Debora
Deboran palvelut keskustelun aiheena tänään

Ajankohtaiseen blogikirjoituksen viitaten, Debora on toiminut sosiaali- ja terveysalalla palveluntuottajana jo lähes 20 vuotta. Debora tuottaa palveluita tuhansille asiakkaille eri puolilla Suomea. Deboran moniammatilliset palvelutiimit toteuttavat vuositasolla lähes miljoona asiakaskontaktia. Tuotamme palveluita vanhuksille, vammaisille, lapsiperheille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Näissä asiakasryhmissä on monenlaisia asiakkuuksia ja toisinaan asiakkaiden elämäntilanteet ovat hyvinkin haastavia. Joskus toiveet, odotukset ja tarpeet eivät kohtaa palveluita tai palveluiden tuottajaa kohtaan.

Asiakkaat ovat toimintamme ytimessä ja potilasturvallisuus sekä asiakastyytyväisyys ovat Deborassa jatkuvassa seurannassa. Pyrkimyksemme on tuottaa mahdollisimman tasalaatuista palvelua, kuitenkin niin että jokainen hoitaja, avustaja, tukihenkilö ja terapeutti saa tehdä työtään omalla persoonallaan.

Keräämme asiakaspalautetta jatkuvasti ja monikanavaisesti, ja kehitämme toimintaamme sen pohjalta aktiivisesti. Asiakaspalaute on pääasiassa positiivista ja rakentavaa. Myös henkilökuntamme on sitoutunut työhönsä ja asiakaspalveluun. Pyrimme toimimaan yhtenäisillä toimintamalleilla, mutta siitä huolimatta ajoittain tulee eteen tilanteita, joissa emme ole onnistuneet täydellisesti.

Toimintamme perustuu arvomaailmaan, jonka keskiössä on ihminen, lähimmäisyys ja luottamus. Teemme pieniä ja suuria arjen tekoja aidosti toisistamme välittäen. Aitoa välittämistä voi joskus myös olla se, että luovumme asiakkuudesta yhteisesti asiakkaan kanssa sopien, mikäli emme ole kaikesta huolimatta onnistuneet palvelussa asiakkaan toivomalla tavalla. Myös henkilöstön jaksaminen on työnantajan vastuulla lakisääteisesti oleva asia. Arvostamme suuresti henkilöstömme sitoutuneisuutta ja välittämistä heidän kohdatessaan asiakkaitamme ja heidän läheisiään palveluiden piirissä joka päivä. Virheitä varmasti myös tapahtuu, mutta niistä pitää oppia ja olla joka päivä asiakkaan luottamuksen arvoinen.

Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on kaikille alan toimijoille erittäin suuri haaste. Palveluiden tarvitsijoiden määrä kasvaa edelleen. Osittain hoitoalan tehtävät ovat erittäin vaativia, jolloin tarvitaan erityisosaamista ja henkistä kanttia. Teemme kaikkemme pystyäksemme vastaamaan lisääntyviin ja yksilöllisiin asiakastarpeisiin. Peräänkuulutamme myös lainsäätäjien, palveluiden ostajien (kuntien), oppilaitosten ja alan toimijoiden yhteistyötä tiiviimmin tulevaisuudessa, jotta voimme vastata kasvavaan palvelutarpeeseen.