Debora: Suomessa pidetään liian huonokuntoisia vanhuksia kotona - ratkaisuja tarvitaan kipeästi ja niitä on olemassa - Debora
Debora: Suomessa pidetään liian huonokuntoisia vanhuksia kotona – ratkaisuja tarvitaan kipeästi ja niitä on olemassa

Yleisradio käsitteli 6.5.2019 useassa ohjelmassaan vanhusten kotihoitoa. Jutuissa nostettiin esille vanhusten kotihoidon ongelmia niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Kaupungit ja kunnat tuottavat tällä hetkellä vanhusten kotihoidosta itse noin 90 prosenttia ja lopusta vastaavat alan yritykset – Debora yhtenä palveluntuottajana.

“On hyvä, että vanhustenhuollon epäkohdista puhutaan. Väestön ikääntyessä vanhusten kotihoidon tarve lisääntyy voimakkaasti tulevina vuosina, ja jo entuudestaan työntekijöitä kuormittavaan työhön kohdistuu entistä enemmän paineita”, sanoo Debora Oy:n toimitusjohtaja Anna-Maria Mäkelä.

Mäkelä uskoo, että alan toimijat haluavat asiakkaan parasta ja tuottaa laadukasta hoivaa. Mäkelästä olisi erinomaista, jos aikaa olisi enemmän jokaiselle hoidettavalle – niin kunnallisella kuin yksityiselläkin palveluntarjoajalla. Siitä, millaista on hyvä hoito ja arvokas vanhuus ja mitä se saa maksaa, pitäisi keskustella koko yhteiskunnassa enemmän.

“Ikäihmisille pitää antaa mahdollisuus olla kotonaan mahdollisimman pitkään, jos he niin haluavat ja siihen kykenevät. Potilasturvallisuutta lisää kuitenkin se, että riittävän aikaisin tehdään pitkäaikaishoidon päätös hoivakotiin tai palvelutaloon. Tällä hetkellä kotihoidossa on liian pitkään ja liian huonokuntoisia hoidettuja vanhuksia. Se ei ole tarkoituksenmukaista hoidettavan kannalta ja näkyy myös henkilöstön työssäjaksamisessa ja työn kuormittavuudessa.”

”Mikäli pitkäaikaishoidon mahdollisuutta ei ole tarjota, tulee kuntien panostaa kotihoitoon merkittävästi enemmän resursseja; kuntien tulee osoittaa vanhusten kotihoitoon lisää varoja, käyntiaikoja tulee pidentää, hoitajien määrää kasvattaa koko alalla sekä kuntouttavan kotihoidon osuutta lisätä.”

Debora kerää säännöllisesti palautetta asiakkailtaan ja tekee asiakastyytyväisyyskyselyitä. Deboran asiakkaat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä palveluunsa. Yleisradion MOT-ohjelmassa esitettyjä toiminnan puutteita Debora ei kuitenkaan kiistä.

“Olemme todella pahoillamme, että toimintamme ei kaikilta osin ole menneiden vuosien aikana vastannut sitä, mitä olemme sopineet tekevämme. Haluamme pyytää tätä anteeksi. Jokainen negatiivinen palaute on otettu vakavasti vastaan ja olemme korjanneet ja kehittäneet tekemistämme. Deborassa on aito halu auttaa ihmisiä parhaalla mahdollisella tavalla ja parantaa omaa tekemistä koko ajan.”

Debora haluaa kehittää alaa läheisessä yhteistyössä asiakkaiden, heidän omaistensa, kuntien ja valvontaviranomaisten kanssa. Myös työelämän järjestöt ovat keskeisiä yhteistyötahoja työntekijöiden jaksavuudesta ja alan kuormittavuudesta puhuttaessa.

“Onhan tämä ala haasteellinen, sillä kuormittavuustekijät ovat suuret. Muun muassa tukielin- ja henkiset syyt rasittavat paljon. Selvitysten mukaan meidän työntekijämme jaksavat kuten muissakin yrityksissä, eivät sen paremmin tai huonomminkaan. Töitä työntekijöiden jaksamisen tukemiseksi pitää tehdä koko ajan.”

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Anna-Maria Mäkelä, Debora Oy, +358 50 404 4950