Tärkeää asiaa koronaviruksesta asiakkaille ja omaisille - Debora
Tärkeää asiaa koronaviruksesta asiakkaille ja omaisille

Tärkeää asiaa koronaviruksesta asiakkaille ja omaisille

Iso osa kotona asuvista asiakkaistamme ovat ikääntyneitä tai muutoin alttiita infektioille. Koronaviruksen riskit ikäihmisille ja perussairaille ovat muita suuremmat. Tärkeää on toimia yhdessä, jotta vältetään infektioiden leviäminen kotihoidon ja muun avopalvelun piirissä oleviin riskiryhmiin. Tämä koskee kaikkia nyt liikkeellä olevia hengitystieinfektioita.

Deborassa seurataan viranomaisten ohjeita ja toimitaan viranomaisten antamien määräysten mukaisesti. Tavoitteenamme on varmistaa palveluidemme jatkuvuus ja asiakkaiden sekä henkilökunnan turvallisuus ja hyvinvointi myös epidemiatilanteessa.

Kehotamme läheisiä välttämään muita kuin välttämättömiä vierailuja riskiryhmään kuuluvien asiakkaidemme luona. Jätä vierailu ehdottomasti väliin, mikäli olet sairas tai sinulla on flunssan oireita, tai jos olet matkustanut ulkomailla taikka paluustasi on alle kaksi viikkoa. Välttämättömien vierailujen osalta pidä erityisen hyvää huolta käsihygieniasta aina käydessäsi riskiryhmään kuuluvan läheisesi kotona. Kannustamme omaisia toistaiseksi pitämään yhteyttä kotihoidon tai muun avopalvelun piirissä olevien riskiryhmiin kuuluvien läheisten kanssa ensisijaisesti puhelimitse tai muita viestintäkanavia käyttäen.

Deboran sisäinen valmius- ja toimenpidesuunnittelu on käynnissä ja sitä koordinoi tätä varten erikseen nimetty työryhmä. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti seuraten tilanteen kehittymistä ja päivittäen ohjeistuksia tarpeen mukaan.  Olemme ohjeistaneet henkilökuntaa koskien mm. käsihygieniaa, suojavarusteiden käyttöä sekä toimia mahdollisten flunssaoireiden ilmentyessä. Pyrimme kaikissa olosuhteissa varmistamaan asiakkaidemme hoidon ja turvallisuuden sekä vastaamaan sopimusvelvoitteistamme. Noudatamme hallituksen epidemiaan liittyviä linjauksia kaikessa toiminnassamme, ja päivitämme ohjeita jatkuvasti viranomaismääräysten edellyttämällä tavalla.

Lisätietoja:

Anna-Mäkelä, toimitusjohtaja

puh. 050 4044 950, email. anna-maria.makela@debora.fi

Elisabeth Ritola, asiakkuus- ja myyntijohtaja

puh. 040 757 9007, email. elisabeth.ritola@debora.fi