Miten voin saada Kela-korvauksen - Debora

Miten voin saada Kela-korvauksen

Kela-korvausta voi saada niistä hoidoista ja tutkimuksista, joihin asiakas on saanut yksityislääkäriltä lähetteen. Deboran palveluissa tällaisia ovat kotisairaanhoito ja fysioterapia. Jos lääkärisi määrää samalla kertaa useamman toimenpiteen hoitosarjan, voi korvauksen saada yhdellä lähetteellä enintään 15 hoitokerrasta. Korvaus on Kelan vahvistetun korvaustaksan mukainen. Käytössämme on Kelan suorakorvausjärjestelmä, eli Kela-korttia näyttämällä saat korvauksen jo maksaessa.

Kelalta voi hakea myös eläkettä saavan hoitotukea, jonka tarkoitus on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä sekä hänen toimintakykynsä ylläpitämistä, kuntoutustaan ja hoitoaan. Tuki korvaa osin myös toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia kustannuksia.