Miten voin saada palvelusetelin - Debora

Miten voin saada palvelusetelin

Palveluseteli mahdollistaa asiakkaalle valinnanvapauden sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinnassa. Palvelusetelillä voi ostaa sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kuuluvat julkisen sektorin järjestämisvastuulle. Palvelusetelillä hankittava yksityinen palvelu on vaihtoehto julkisen sektorin tuottamalle palvelulle.

Palvelusetelin arvoon vaikuttaa tuen tarve ja tuensaajan taloudellinen asema. Sen saaminen edellyttää palvelusetelin myöntävän tahon toimesta suoritettavaa palvelutarpeen arviointia.

Suomessa on yhä alueellisia eroja palvelusetelin käytössä. Alueesta riippuen palvelusetelin voi saada esimerkiksi seuraaviin palveluihin:

 • kotihoito
 • kotisairaanhoito
 • kotisiivous
 • henkilökohtainen apu
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • omaishoidon tuki
 • tehostettu palveluasuminen
 • fysioterapia
 • lymfaterapia
 • toimintaterapia
 • puheterapia

Voit laskea palvelusetelin vaikutuksen palveluiden kustannuksiin hyödyntämällä kotihoidon palvelusetelilaskurimme. Palvelusetelin arvon määräytyminen vaihtelee palvelutuotteesta, saajan tuloista ja alueesta riippuen. Laskurimme avulla saat kuitenkin suuntaa antavan tuloksen.