Kotihoito Helsinki - Debora

Kotihoiva ja kotisairaanhoito

Kotihoito on voimavarakeskeistä toimintaa, jonka tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan hyvä arki ja kotona asuminen ammatillisen avun turvin. Deborassa kotihoiva on asiakaslähtöistä palvelua, joka sisältää henkilökohtaiseen hoivaan ja hoitoon kuuluvia tehtäviä ja niissä avustamista. Palveluun voi kuulua mm. henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, ravitsemuksen seuranta, kauppa- ja asiointiapu, pyykki- ja vaatehuolto, ruoanlaitto sekä voinnin seuranta. Avustamme asiakkaitamme Helsingissä ja muualla Suomessa.

Kotisairaanhoito on kotona selviytymisen tukemista ja sairauden hoitoa yhteistyössä asiakkaan, omaisen ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Hoito perustuu yhdessä asiakkaan kanssa laadittuun palvelusuunnitelmaan, jossa huomioidaan asiakkaan omat voimavarat. Kotisairaanhoitoon kuuluu mm. lääkehoito, haavahoito, laboratorionäytteiden otto, ompeleiden poisto sekä terveydentilan seuranta.

Palvelussamme korostuu kuntouttava työote, jolla pyritään edistämään asiakkaan toimintakykyä ja mahdollistamaan itsenäinen elämä omassa kotona. Joustava ja mutkaton asiakaspalvelu omassa kodissasi säästää aikaa ja välttää jonottamiselta. Kotihoito ja kotisairaanhoito pohjautuvat aina palvelusuunnitelmaan ja palveluiden vaikuttavuuden seurantaan. Palvelutarpeen arviointi tapahtuu moniammatillisessa yhteistyössä asiakkaan ja läheisten kanssa. Myös lääkäripalvelut ovat asiakkaidemme ulottuvilla.

Kotihoidon käynnit voivat olla kertaluontoisia tai säännöllisesti toistuvia, lyhyitä tai pitkäkestoisempia auttamiskäyntejä. Tarjoamme palveluratkaisuja myös asiakkaille, jotka tarvitsevat jatkuvaa ympärivuorokautista hoitajan läsnäoloa.

Ota yhteyttä ja kutsu meidät maksuttomalle tutustumiskäynnille, jonka yhteydessä löydämme juuri Sinun tilanteeseesi soveltuvan ratkaisun ja kerromme lisää myös saatavilla olevista tuista ja etuuksista. Tarjoamme kotihoidon palveluita Helsingissä ja muualla Suomessa.

Tilaa maksuton kartoituskäynti

  • EHDOT *
    Suostun asiakastietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön. Lue ehdot »
  • (*) Pakolliset kentät merkitty tähdellä.