Kotikuntoutus - Debora

Moniammatillista kuntoutusta kotiin

Kotikuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn parantaminen sekä päivittäisissä askareissa selviytymisen tukeminen. Kotikuntoutus on terapeutin tai moniammatillisen tiimin toteuttamaa tavoitteellista harjoittelua, jonka sisältö määritellään asiakkaan elämäntilanteen ja kuntoutustarpeen mukaan.

Kotikuntoutuksen piirissä voidaan harjoitella muun muassa tasapainoa, lihasten voimaa ja liikkuvuutta, siirtymisiä ja muita kodissa ja kodin ulkopuolella tarvittavia taitoja kuten pukeutumista ja liikkumista. Lisäksi voidaan harjoitella erilaisten apuvälineiden käyttöä. Mikäli asiakkaalla on etenevä sairaus, kotikuntoutuksella pyritään hidastamaan toimintakyvyn heikkenemistä, lievittämään kiputiloja sekä ehkäisemään ennenaikaista siirtymistä palveluasumisen piiriin.

Kotikuntoutuksesta saa erinomaisen avun myös leikkauksen jälkeiseen toipumiseen. Valitettavan usein asiakas kotiutuu sairaalasta ilman yksilöllistä kuntoutussuunnitelmaa ja palveluverkkoa, mikä saattaa pidentää toipumisaikaa tarpeettomasti. Postoperatiivisen kuntoutuksen avulla asiakkaan liikuntakyky palautuu ja mahdolliset kivut lievittyvät. Tavoitteenamme on palauttaa asiakas takaisin normaalin elämän pariin mahdollisimman nopeasti.

Asiakkaiden toimintakyvyn edistämisessä vahvuutenamme on moniammatillinen palvelukapasiteetti. Deborassa kotikuntoutus voidaan yhdistää henkilökohtaiseen apuun, kotisairaanhoitoon tai ohjaukselliseen tukihenkilöpalveluun, joista rakentuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin vastaava vaikuttava kokonaisuus. Moniammatilliset terapiapalvelumme ovat saatavilla lähes valtakunnallisesti.

Kuntoutus voidaan toteuttaa lyhyenä interventiona tai pidempikestoisena säännöllisenä ohjauksena. Kuntoutukseen voi hakeutua lääkärin lähetteellä tai ilman, myös palvelusetelillä.

Lue lisää terapiapalveluistamme >>

Deborassa moniammatillista kotikuntoutusta toteuttavat fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit ja neuropsykiatriset valmentajat. Terapeutit voivat myös muodostaa moniammatillisen tiimin kotihoitajien tai ammatillisen tukihenkilön kanssa, jolloin pyritään varmistamaan että kaikki asiakkaan saamat palvelut tukevat yhteistä kuntoutumistavoitetta.

Tilaa maksuton kartoituskäynti

  • EHDOT *
    Suostun asiakastietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön. Lue ehdot »
  • (*) Pakolliset kentät merkitty tähdellä.