Veteraanien palvelut - Debora

Veteraaneille

Rintamaveteraanien kotiin tuotavien palveluiden tavoitteena on tukea asiakkaan kotona selviytymistä monipuolisesti toimintakyvyn eri osa-alueilla. Palvelut räätälöidään moniammatillisesti ja asiakaslähtöisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Palveluita järjestettäessä rintamaveteraanin elämäntilanne huomioidaan laaja-alaisesti. Palvelusuunnitelma tehdään tarveperustaisesti ja suunnitelmaa seurataan sekä päivitetään säännöllisesti. Mikäli palveluntarve muuttuu, siihen reagoidaan välittömästi.

Palvelun sisältö rintamaveteraanien kotiin vietävissä palveluissa voi olla kotipalvelua, joka sisältää muun muassa hoivaa ja huolenpitoa, toimintakyvyn tukemista, asiointiapua tai muuta päivittäistä toimintojen suorittamista tai niissä auttamista. Kotihoito sisältää esimerkiksi ruokailussa, henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa ja liikkumisessa avustamista. Kotisairaanhoidolla tarkoitetaan kotiin vietävää sairaanhoitoa, kuten erilaiset mittaukset, lääkehoito, laboratorionäytteiden otto, haavahoito tai ompeleiden poisto sekä voinnin seuranta. Kotihoidon tukipalveluita ovat kodinhoitoon liittyvät tehtävät, kuten siivous- ja pyykkihuolto, ruokailu, kauppa- ja asiointipalvelut sekä sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. Lisäksi veteraani voi saada omaishoidon lomitusta kotiin ja erilaisia kotikuntoutuspalveluita.

Ota yhteyttä

Tilaa maksuton kartoituskäynti

  • EHDOT *
    Suostun asiakastietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön. Lue ehdot »
  • (*) Pakolliset kentät merkitty tähdellä.