Lapsiperheiden kotipalvelu - Debora
Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perhettä arjen erilaisissa haasteellisissa tilanteissa, esimerkiksi sairauden, vamman tai elämäntilanteen vuoksi. Kotipalvelun tavoitteet ja keinot asetetaan yhdessä perheen kanssa. Kotipalvelu lapsiperheessä voi sisältää muun muassa hoitoon ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kasvatukseen, asiointiin tai muuhun arkielämään liittyvien tehtävien suorittamista yhdessä perheenjäsenten kanssa. Kyseessä on tavoitteellinen, suunnitelmallinen ja määräaikainen palvelu yhteistyössä perheen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lapsiperheiden kotipalveluun on tietyin edellytyksin mahdollista saada palveluseteli, jota voi tiedustella oman alueen sosiaalityöntekijältä. Palveluseteli käy Deborassa maksuvälineenä.

Ota yhteyttä