Perhetyö - Debora

Perhetyö

Perhetyö on sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaille suunnattu ohjaus- ja tukipalvelu. Deboralle jokainen asiakas on ainutlaatuinen ja jokainen kohtaaminen on merkityksellinen. Perhetyössämme lapsi on keskiössä ja yhdessä perheen ja muun verkoston kanssa pyrimme löytämään keinoja lapsen hyvinvoinnin lisäämiseen. Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa, missä keskeisenä tavoitteena on lapsen edun turvaaminen ja koko perheen hyvinvoinnin lisääminen. Perhetyön tarve ja tavoitteenasettelu tulee konkreettisesti selkiyttää ennen perhetyön työskentelyprosessin käynnistymistä, jotta perhetyö lapsen tukimuotona olisi mahdollisimman suunnitelmallista ja tavoitteellista. Yhdessä perheen kanssa laadittu perhetyön suunnitelma motivoi ja sitouttaa lapsen ja perheen yhteiseen, toivottuun ja tarpeelliseen muutokseen pyrkivään työskentelyyn.

Perhetyö kohdistuu sekä perheen jäseniin yksilöinä että perhekokonaisuuteen. Työskentelyä ohjaa avoimuus, asiakkaan rinnalla kulkeminen ja ongelmien puheeksi ottaminen. Työvälineet ja työmenetelmät valitsemme aina perheen osallistamisen tukemiseksi. Pystymme reagoimaan nopeasti palvelun tarpeen syntyessä sekä työskentelemään tarvittaessa iltaisin ja viikonloppuisinkin. Työskentelyn aikana tuotamme ajantasaista dokumentointia ja yhteenvetoja työskentelyn vaikuttavuudesta ja etenemisestä kohti tavoitteiden saavuttamista.

Ota yhteyttä

Perhetyötä tehdään lähtökohtaisesti perheen kotona tai lapsen arki- ja kasvuympäristössä, mutta asiakkaan tarpeen vaatiessa myös tähän tarkoitukseen varatuissa tiloissa jaksoittain toteutettuna. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti perheen omassa ympäristössä ja lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä sosiaalityöntekijän ja verkostojen kanssa. Perhetyön käynnistämistä edeltää lähete tai ammatillinen arvio perhetyön tarpeesta. Perhetyön tavoitteellisuutta arvioidaan säännöllisesti ja sovitusti asiakkaan ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityötekijän kanssa (kirjallinen asiakassuunnitelma).

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö on matalan kynnyksen palvelua, joka ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Kyseessä on ennaltaehkäisevää, kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä perhe-elämän tukemista. Perhetyö voi liittyä vanhemmuuden tukemiseen, lasten hoidon ja kasvatuksen ohjaamiseen, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaan, perheen toimintakyvyn vahvistamiseen uusissa elämäntilanteissa, perheen vuorovaikutustaitojen tukemiseen ja sosiaalisten verkostojen laajentamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Lastensuojelulain mukaista perhetyötä järjestetään lakisääteisenä avohuollon tukitoimintana lastensuojelun asiakkaana oleville perheille. Tarvepohjainen lastensuojelun perhetyö perustuu sosiaalityöntekijän arvioon ja ohjaukseen ja pohjautuu asiakassuunnitelmaan. Tehostetun perhetyön tavoitteena on esimerkiksi perheen jaksamisen tukeminen erilaisissa muutos- ja kriisitilanteissa niistä ylipääsemiseksi. Tavoitteena on lapsen tai koko perheen tukeminen elämän pulmatilanteissa tai uusien pulmatilanteiden ehkäiseminen. Perhetyön tavoitteena on joskus lapsen ja perheen pitkäaikainen, kannatteleva tukeminen, mitä ilman lapsen kotona asuminen ei ole mahdollista.

Lähetä meille viesti

  • EHDOT *
    Suostun asiakastietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön. Lue ehdot »
  • * Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.