Tukihenkilö - Debora

Ammatillinen tukihenkilö

Debora tarjoaa ammatillista tukihenkilöpalvelua sosiaalihuollon, lastensuojelun avohuollon, jälkihuollon ja sijaishuollon, sekä vammaispalvelun, aikuissosiaalityön ja kotoutumislain mukaisiin tarpeisiin.

Ammatillisella tukihenkilötyöllä voidaan esimerkiksi tukea lapsen vanhempaa kasvatustehtävässään olemalla yhtenä aikuisena lapsen elämässä sekä auttaa lasta käsittelemään pulmiaan ja kokemaan myönteisiä asioita sekä vahvistamaan itsetuntoa. Tukihenkilötyöllä voidaan myös tukea kehitysvammaista nuorta mieleisen harrastuksen löytämisessä ja sosiaalisten suhteiden rakentamisessa. Tukihenkilö voi auttaa turvapaikan saanutta nuorta kotoutumisessa Suomeen taikka mielenterveys- ja päihdekuntoutujaa löytämään sopivan vuorokausirytmin, asioimaan sekä pärjäämään erilaisissa arjen tilanteissa.

Kyseessä on muutokseen pyrkivää, tukea antavaa ja ohjaavaa työtä yhdessä asiakkaan kanssa. Pyrkimys on tukea asiakasta luottamuksellisten vuorovaikutussuhteiden luomisessa, opastaa arjentaitoihin, varmistaa koulunkäynti, tehdä yhteistyötä huoltajien tai lähiverkoston kanssa, auttaa asiakasta jakamaan huolensa ja tunteensa tukihenkilön kanssa, kartoittaa asiakkaan sosiaalista kenttää, sekä ohjata tervehenkiseen harrastustoimintaan. Palvelumme perustuu aina yksilölliseen, yhteistyössä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa laadittuun suunnitelmaan.

Nuorten itsenäistymisen tukipalvelu

Nuorten itsenäistymisen tukipalvelun tavoitteena on ohjata nuorta itsenäistymisessä, arjessa selviytymisessä sekä yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Nuoria ohjatessa aikuinen on rinnallakulkija ja ohjaaja, jonka preventiivinen työote opettaa nuorta kiinnittämään huomiota asioihin, jotka auttavat elämänhallinnassa; esim. aikataulujen laatiminen ja rutiineissa pysyminen. Aikuisen rooli on kannustaa ja löytää positiivisia asioita nuoren elämässä sekä opettaa suhtautumaan realistisesti vastoinkäymisiin. Nuorten itsenäistymisen tuki- ja ohjauspalvelu on tavoitteellista ja nuoren itsetuntoa vahvistavaa, joka pyrkii ehkäisemään syrjäytymistä.

Lähetä meille viesti

  • EHDOT *
    Suostun asiakastietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön. Lue ehdot »
  • * Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.