NUOTTI-valmennus - Debora

Voimaannu valmennuksessa

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta tämän omassa arkiympäristössä. Valmennuksen tavoitteena on se, että nuori voimaantuu ymmärtämään omat vahvuutensa ja taitonsa, innostuu suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan ja pystyy ottamaan konkreettisia askeleita kohti opiskelu- tai työpaikkaa.

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, jotka ovat 16-29-vuotiaita. Kyse on matalan kynnyksen ammatillisesta kuntoutuksesta, jota tarjotaan erityisesti niille nuorille, jotka eivät ole opintojen tai työelämän piirissä ja joilla on haasteita suunnitella omaa tulevaisuutta.

Debora tuottaa NUOTTI-valmennusta Kelan yhteistyökumppanina. Valmennus on nuorelle täysin maksutonta ja sen ajaksi on mahdollisuus saada Kelan kuntoutusrahaa. NUOTTI-valmennus sisältää 20x tunnin mittaista valmennusta 5kk aikana.

NUOTTI-valmennukseen hakeutuminen

NUOTTI-valmennukseen pääseminen on helppoa. Suora yhteydenotto Kelaan riittää (yhteystiedot on listattu tähän alle). Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee nuoren ja ottaa samalla vastaan suullisen hakemuksen. Nuori saa valita itse itselleen sopivan palveluntuottajan.

Voit hakeutua NUOTTI-valmennukseen näin:

 • Laita sähköpostia Kelaan omaan vakuutuspiiriisi:
  • tyokyky.lantinen@kela.fi (Läntinen vakuutuspiiri)
  • tyokyky.keskinen@kela.fi (Keskinen vakuutuspiiri)
  • nuoret.etelainen@kela.fi (Eteläinen vakuutuspiiri)
  • nuoret.itainen@kela.fi (Itäinen vakuutuspiiri)
  • nuoret.pohjoinen@kela.fi (Pohjoinen vakuutuspiiri)
 • Soita Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon: 020 692 205.