Neuropsykiatrinen valmennus - Debora

Neuropsykiatrinen valmentaja tueksi elämänhallintaan

Neuropsykiatrinen valmennus on tavoitteellinen ja ohjauksellinen arjen kuntoutus- ja tukimenetelmä, joka täydentää muita asiakkaalle tarjottavia palveluita ja tukimuotoja. Valmennus tehdään vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja sillä pyritään edistämään ja vahvistamaan asiakkaan käsitystä itsestään ja hänen omista kyvyistään.

Deboran nepsy-valmennuksessa ei etsitä vastauksia menneisyyden epäonnistumisiin, eikä etsitä syitä ja syyllisiä tapahtumiin. Pohdimme hyvää tulevaisuutta, tavoitteiden toteutumista ja päämäärien saavuttamista yhdessä asiakkaan kanssa. Deboran neuropsykiatrisessa valmennuksessa pyritään mahdollistamaan, että asiakas voi elää elämäänsä haluamallaan tavalla itsenäisesti ja yksilöllisesti. Nepsy-valmennustamme on saatavilla lähes kaikilla toiminta-alueillamme. Pyrimme edelleen laajentamaan palvelun saatavuutta valtakunnallisesti.

Soita meille »

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille

joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus tai kärsii toiminnan ohjauksen vaikeuksista:

 • Autismin kirjon häiriö
 • Aspergerin oireyhtymä
 • ADD, ADHD
 • Kielellinen tai oppimisen erityisvaikeus
 • Touretten oireyhtymä
 • Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta saa apua ja tukea

 • Arjen- ja elämänhallintaan (mm. päivärytmi, ajankäyttö, asiointitaidot, rahankäyttö, oman terveyden edistäminen, kodinhoidolliset taidot, – mielekkään harrastuksen löytäminen)
 • Itsenäistymiseen
 • Itsetuntemuksen ja eheän minäkuvan rakentamiseen
 • Opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan (oppimisen haasteisiin ja työelämässä selviytymiseen)
 • Psykososiaalisten taitojen vahvistamiseen (itseilmaisu, vuorovaikutustaidot)
 • Neuropsykiatrista valmennusta tarjotaan myös perheille, joissa jollakin perheenjäsenellä on neuropsykiatrinen erityisvaikeus. Valmentaja auttaa perhettä löytämään keinoja ja toimintamalleja arkeen.

Neuropsykiatrinen valmennus suunnitellaan yksilöllisesti ja tapahtuu

 • Asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä.
 • Yhteyttä pidetään myös sähköpostitse ja puhelimella.

Palvelua yksityisesti, palvelusetelillä tai maksusitoumuksella

Tuotamme neuropsykiatrista valmennusta myös kunnan, kaupungin tai muun tahon myöntämällä maksusitoumuksella sekä palvelusetelillä. Maksusitoumuksella tuotettu palvelu on asiakkaalle maksutonta tai sisältää pienen omavastuuosuuden, palvelusetelissä puolestaan on yleensä tuloperusteinen omavastuuosuus. Maksusitoumusta tai palveluseteliä voit tiedustella oman asuinalueesi sosiaalityöntekijältä.

Lähetä meille viesti

 • EHDOT *
  Suostun asiakastietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön. Lue ehdot »
 • * Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.