Potilasasiamies - Debora

Potilasasiamies

Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista. Mikäli saamaanne hoitoon tai palveluun liittyy haasteita tai ongelmia, pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä Teitä palvelleen tiimin henkilökuntaan tai asiakkuusjohtajaan tilanteen selvittämiseksi. Deborassa kannustetaan asiakkaita antamaan aktiivisesti palautetta palveluistamme. Palautetta voi antaa monikanavaisesti, esimerkiksi täältä.

Potilasasiamies auttaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa, neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa, tiedottaa asiakkaan oikeuksista, neuvoo ja auttaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä ja toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Potilasasiamies ei tee päätöksiä eikä ota kantaa hoitoa antaneen tiimin tai henkilökunnan toimintaan. Voit olla yhteydessä sosiaali- ja potilasasiamieheen, jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun, palveluun tai hoitoon. Deboran potilasasiamiehen yhteystiedot löytyy tästä alta:

Ismo Saarinen

Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki

puh: 09-477 2356 tai 0400-500 242

email: ismo.saarinen@saarinenlaw.fi