Hur får jag FPA-ersättning? - Debora

Hur får jag FPA-ersättning?

Fpa-ersättning kan man få för vård och undersökningar, för vilka kunderna har fått remiss av privatläkare. Dylika tjänster hos Debora är hemsjukvård och terapitjänster (såsom fysioterapi, lymfterapi, ergoterapi, talterapi). Om läkaren rekommenderar flera olika åtgärder i vårdkedjan, kan ersättning för 15 vårdgånger per remiss. Ersättningar som är godkända av fpa:s ersättningstabell. Vi använder fpa:s direkt ersättningssystem, eller vid uppvisande av fpa-kortet fås ersättningen vid betalning.

Från fpa kan sökas också vårdbidrag för pensionärer, vilkens mening är att stöda långtidssjuka eller funktionsnedsatta pensionstagare att klara vardagen samt att upprätthålla funktionsförmågan, rehabilitering och vård. Stödet ersätter dels också kostnader förorsakade av försämrad funktionsförmåga.

Serviceboende kan utnyttja överenskommen del av pensionstagarens bostadsstöd, som ersätter pensionärers utgifter, beroende på boendet.