När är hemservicen momsfri - Debora

Momsfri hemservice

Debora är registrerad i regionförvaltningsverkets register för privatföretagare som levererar socialtjänster. Av den orsaken kan vi erbjuda hemvårdstjänster momsfritt till våra kunder, vilkas funktionsförmåga är begränsade p.g.a. åldrande eller om kunden hör under handikappservice området.

Om momsbefrielse inte gäller dig, kan du ändå använda hushållsavdrag vid köp av hemvårdsservice.

Fråga mer »