Hur kan jag få servicesedlar? - Debora

Hur kan jag få servicesedlar?

Med servicesedlar kan kunden fritt välja varifrån hen söker social- och hälsotjänster. Med servicesedel kan man köpa social- och hälsotjänster som hör till den offentliga sektorns ansvarsområde. Med servicesedlar kan man söka enskilda tjänster som alternativ till den offentliga sektorns tjänster.

Servicesedelns värde påverkas av stödbehovet och mottagarens finansiella ställning. För att få servicesedlar krävs en bedömning utifrån servicebehovet.

I Finland finns det fortfarande regionala skillnader i användningen av servicesedlar. Beroende på användningsområdet kan servicesedlar erhållas, till exempel för följande tjänster:

 • hemvård
 • hemsjukvård
 • städning i hemmet
 • personlig assistans
 • barnfamiljers hemtjänster
 • närstående vårdarstöd
 • effektiverat serviceboende
 • fysioterapi
 • lymfterapi
 • ergoterapi
 • talterapi