NUOTTI-coaching - Debora

Få egenmakt genom coaching

Genom nuotti-träningen får den unga en personlig tränare som hen träffar i sin egna vardagliga miljö. Målsättningen med träningen är att få egenmakt och insikt i sina styrkor och kunskaper samt att få inspiration till att planera sin framtid och kan ta konkreta steg mot studier och arbete.

Nuotti-träningen är menad för unga i ålderna 16-29 år. Det handlar om yrkesinriktad rehabilitering med låg träskel, vilket erbjuds speciellt för de unga som inte har kommit in i studielivet eller arbetslivet och som har svårigehter i att planera sin framtid.

Debora producerar i samarbete med FPA NUOTTI-coaching. Träningen är gratis för den unga och hen har möjlighet att få rehabiliteringsstäd under träningstiden. Nuotti- träningen innehåller 20x60min träningstider i 5 månaders tid.

Ansökning till NUOTTI-coaching

Det är enkelt att komma in till NUOTTI träningen. Det räcker att man är direkt i kontakt med FPA (kontaktuppgifterna listade här under). En sakkunnig inom rehabilitering intervjuar den unga och tar emot en muntlig anmälan till träningen. Den unga får välja själv en passlig serviceproducent.

Såhär kan du söka dig till Nuotti-träningen.

Skicka mail till FPA:s egna försäkringsområde:
lantinen@kela.fi (Västliga försäkringsområde)
keskinen@kela.fi (Mellersta försäkringsområde)
etelainen@kela.fi (Sydliga försäkringsområde)
itainen@kela.fi (Östra försäkringsområde )
pohjoinen@kela.fi (Nordliga försäkringsområde)

Ring FPA:s irksomfattande rehabiliteringsservicenummer 020 692 205.