Tjänster - Debora

Tjänster

Debora ger ett omfattande utbud av omvårdnad, rehabilitering, rådgivning och supporttjänster till ditt hem. Vi betjänar våra kunder i eget hem, mottagning eller vårdhem. Vi fokuserar på att förbättra våra kunders välbefinnande och vardag.

Välkommen till Deboras omfattande utbud av sociala och hälsovårdstjänster. Vår service kan man beställa privat eller via den egna kommunen genom köptjänst och servicesedlar. Kontakta oss, så finner vi en servicelösning för din individuella situation.

Läs mer om oss

För åldringar

Vi ger äldre personer hemhjälp, personlig vård, hemsjukvård, hemrehabilitering, närståendevård och serviceboende.

Läs mer

För handikappade

Syftet med vår supporttjänst är att hjälpa kunden att leva ett självrespektivt och självständigt liv. Assistent hjälper kunden att göra egna val i vardagen.

Läs mer

För barnfamiljer

För barnfamiljer tillhandahåller vi högkvalitativ hemvård och tillförlitliga barnomsorgstjänster för att stödja familjelivet.

Läs mer

För mentalvårds- och missbrukklienter

Vi erbjuder unga och vuxna med psykisk ohälsa eller missbruk med individuellt stöd för vardagen och livsledning.

Läs mer

Mångsidiga tjänster för hälsan

Debora betjänar människor i alla åldrar, från vaggan till graven. Vi producerar tjänster både i kundens hem och på våra egna verksamhetsplatser. Våra tjänster är flexibla och skräddarsydda enligt kundernas individuella behov. Vår verksamhet är tillgänglig dygnet runt och vi ordnar tjänster för både kort- och långvariga behov. Vi är verksamma nationellt.

Hjälp finns här

Boka ett gratis kartläggningsbesök

  • EHDOT *
    Suostun asiakastietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön. Lue ehdot »
  • (*) Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.