För åldringar - Debora

Tjänster för åldringar

Hem ljuva hem, är orsaken till att målen för våra tjänster är att åstadkomma stöd åt kunderna så att de kan bo hemma och klara av vardagen med hjälp av vårt breda vård- och rehabiliteringsutbud. Deboras hemhjälpstjänst skräddarsys enligt kundernas individuella behov och våra professionella vårdare finns till förfogande dygnet runt, både för tillfälligt behov och för behov på längre sikt.

Ta kontakt och vi hittar en till just Er anpassad tjänstlösning.

Ta kontakt »

Mångsidig sakkunskap

Deboras erfarenhet och kompetens av att ge service i kundens hem är mycket bred och mångfaldig. Vi har gett tjänster i hemmen i snart 20 års tid. Genom åren har vi upplevt hundratusentals kundmöten och tusentals kunder i olika livssituationer. Kunderna är i centrum för vår verksamhet. Vi betjänar våra kunder genom hela livet, från spädbarn till senior och vi skräddarsyr alltid servicen individuellt anpassad för kunden efter dennes livssituation. Vi ger betjäning personligt hemma, med servicesedel, samt i samarbete med offentliga sektorn. Våra tjänster är landsomfattande.

Boka gratis kartläggningsbesök

  • Villkor *
    Jag godkänner att mina kunduppgifter samlas in, bearbetas och används.
    Deboras villkor (finska) »
  • (*) Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.