För krigsveteraner - Debora

För krigsveteraner

Målet med hemmabaserade tjänster för krigsveteraner är att åstadkomma stöd åt kunderna så att de kan bo hemma med hjälp av vårt breda vård- och rehabiliteringsutbud.

Tjänsterna är skräddarsydda multifaglig och kundorienterad med kunden och hans släktingar. Vid arrangering av tjänster tas livslängden hos kunden i beaktande. Tjänsteplanen görs på behovsbaserad basis och planen övervakas och uppdateras regelbundet. Om behovet av service ändras, kommer det att reagera omedelbart.

Hemtjänsten kan omfatta vård och omsorg, stöd för funktionell kapacitet, assistans eller annan daglig drift. Hemvård omfattar till exempel matsal, personlig hygien, dressing och rörlighet. Hemsjukvård avser hemmabaserad vård, som olika mätningar, medicinering, laboratorieprovtagning, sårvård eller sömnstopp och spårbarhet. Hushållstjänster inkluderar hushållsuppdrag som städning och tvättstuga, catering, handel och företagstjänster och sociala tjänster. Dessutom kan en veteran få hemvård för hemvård och olika hemrehabiliteringstjänster.

Beställ service