Hemrehabilitering - Debora

Hemrehabilitering

Angående framsteg i kundernas funktionsförmåga är mångprofessionalitet vår starka sida. På Debora kan man komplettera och förbättra hemvården med en hemrehabiliteringstjänst, som utförs av en fysioterapeut. Vår terapeut handleder i överlevnaden hemma och estimerar behoven av hjälpmedel.  Till den medicinska rehabiliteringen hör styrke-, uthållighets-, och balansträning, minnesrehabilitering, inkontinensbehandling, smärtlindring, avkoppling, stretchning och rörlighetsträning. Genom den aktiva rehabiliteringen kan kunden fortsätta att bo hemma oberoende sjukdom eller åldrande. Vi producerar även hemrehabilitering på FPAs, statskontorets eller kommunens betalningsförbindelse.

Fysioterapi fungerar som ett utmärkt hjälpmedel för återhämtning av en operation. Alldeles för ofta blir kunden utan en individuell rehabiliteringsplan och tjänstenätverk, då hon/han kommer hem från sjukhuset. Detta kan leda till att återhämtningstiden blir onödigt lång. Postoperativ rehabilitering hjälper kunden att få tillbaka sin rörlighetsförmåga, samtidigt som möjliga krämpor blir lindrigare. Vi strävar till att kunden skall så snabbt som möjligt kunna återvända tillbaka till normal livsrytm.

Innehållet för rehabilitering i hemmen görs individuellt. Kundens livssituation och rehabiliteringsbehov tas i beaktande. Våra fysioterapeuter gör såväl hembesök till kundens hem eller servicehem, samt betjänar på våra egna mottagningar.

I arbete med äldre, långtidssjuka samt vid arbete med personer med grava funktionshinder är vår styrka ett mångprofessionellt arbetssätt. På Debora kan vi kombinera fysioterapi och rehabiliterande vårdservice, och på så vis bygga upp ett effektivt vårdpaket som uppfyller kundens individuella behov.

Som betalningsmedel accepterar vi bl.a. Statskontorets, FPA:s, stadens eller försäkringsbolagens betalningsförbindelser.

Läs mer om våra terapitjänster »