Hemvård och hemsjukvård - Debora

Hemvård och hemsjukvård

Hemvård är en resurscentrerad verksamhet som syftar till att ge kunden ett bra dagligt liv genom professionell hjälp. Deboras hemvård är en kundfokuserad tjänst som omfattar personlig vård och vårdrelaterade uppgifter och hjälp. Tjänsten kan inkludera, till exempel, personlig hygien, näring övervakning, handel och affärsstöd, tvätt och kläder underhåll, matlagning och hälsoövervakning.

Hemsjukvård är för att stödja hemboende och behandla sjukdom i samarbete med kunden, släktingar och andra involverade. Vård baseras på en kundserviceplan som tar hänsyn till kundens egna medel. Hemhälsovård omfattar bland annat medicinering, sårvård, laboratorieprovtagning, stygnborttagning och hälsoövervakning.

Vår service understryker ett rehabiliteringsverktyg för att främja kundens förmåga att fungera och möjliggöra självständigt liv i sitt eget hem. Flexibel och okomplicerad kundservice i ditt hem sparar tid och undviker kö. Hemvård och hemmasjukvård bygger alltid på serviceplanen och övervakning av effektiviteten hos tjänsterna. Bedömningen av servicebehoven görs i multiprofessionellt samarbete med kunden och närståender. Medicinska tjänster är också tillgängliga för våra kunder.

Besök på hemvård kan vara engångs eller regelbundna, kortvariga eller långsiktiga hjälpbesök. Vi erbjuder även service lösningar till kunder som behöver ständigt 24-timmars närvaro. Kontakta oss för ett gratis kartläggningsbesök, där vi hittar den lösning som passar dig, och vi kommer också att ge dig mer information om tillgängligt stöd och fördelar.