Närståendevård - Debora

Närståendevård

Omaishoidon tuki sisältää omaishoidon lisäksi tarveperustaiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä omaishoitajan vapaan ajaksi annettavat palvelut. Omaishoidon tuki perustuu yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa laadittavaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Omaishoidon tuki ja lomitus on mahdollista järjestää joko asiakkaan kotona tai hoivakodissamme. Asiakkaan kotiin tuotavana palveluna tarjoamme omaishoidon tukea valtakunnallisesti.