För barnfamiljer - Debora

Tjänster för barnfamiljer

Debora erbjuder mångsidiga tjänster för barnfamiljer. Vi stöder familjen i vardagen oavsett om behovet beror på att barnet är sjuk, du önskar hjälp med skötsel av hemmet eller ifall du behöver egen tid för att slappna av. Vi producerar tjänster för barnfamiljer i samarbete med kommunerna. Vi har också privata firmor eller familjer som kund.

Vår personal är utbildade inom social- och vårdbranschen, bl.a. närvårdare, socionom, sjukskötare, eller studerande inom branschen med erfarenhet av arbete med barn samt eventuell specialkunskap då det gäller arbete med barn med funktionsnedsättning. Våra pålitliga barnskötare är tillgängliga varje dag, dygnet runt. Vid behov kan vi även ordna en barnskötare till samma dag.

Vi erbjuder också sakkunnigt stöd och handledning för barnfamiljer. Genom handledning strävar vi efter att stöda familjen vid krävande situationer i vardagen. Till vårt serviceutbud hör familjearbete, familjerehabilitering, barn och ungdoms stödpersonsverksamhet samt stöd för ungdomar i självständighetsprocessen. Deboras sakkunniga personalen ger barnfamiljerna redskap att bemästra nya livsskeden och vardagens utmaningar. Vi producerar servicen i barnets egen hemmiljö i samarbete med föräldrarna.

Läs mer »

Beställ gratis kartläggningsbesök

  • EHDOT *
    Suostun asiakastietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön. Lue ehdot »
  • (*) Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.