Familjearbete - Debora

Familjearbete

Familjearbetet är en rådgivnings- och supporttjänst för socialt välfärd och barnskyddskunder. Varje kund i Debora är unik och varje möte är relevant. I vårt familjearbete ligger barnet i centrum och vi, tillsammans med familjen och det andra nätverket, strävar efter att hitta sätt att öka barnets välbefinnande. Familjearbetet sker i samarbete med familjemedlemmar, där huvudmålet är att skydda barnets välbefinnande och öka familjens välbefinnande. Behovet av familjearbete och målinställningen kommer att förtydligas före familjens arbetsprocess, så att familjearbete som en stödmodell för barn är som planerat och målriktat som möjligt. Familjeplanen, tillsammans med familjen, motiverar och förbinder sig att arbeta tillsammans för den gemensamma, önskade och nödvändiga förändringen av barnet och familjen.

Familjearbetet är inriktat både på familjemedlemmar som individer och familjen. Arbetet styrs av öppenhet, genom att passera kunden och genom att ta itu med problem. Verktyg och arbetsmetoder är alltid utvalda för att stödja familjemedlemmarnas engagemang. Vi kan reagera snabbt på behovet av service och att arbeta om det behövs kvällar och helger. Under vårt arbete tillhandahåller vi aktuell dokumentation och sammanfattningar av effektiviteten och framstegen i arbetet med att uppnå målen. Vi producerar familjearbete i samarbete med kommunerna och vi är verksamma nationellt.

Familjearbetet utförs i princip i familjens hem eller ett barns vardag- och tillväxtområde, men kunden, vid behov även i särskilda anläggningar regelbundet genomförts. Arbetet görs huvudsakligen i familjens egen miljö och vi arbetar också nära med socialarbetaren och nätverket. Att starta ett familjearbete föregås av en hänvisning eller en professionell bedömning av behovet av familjearbete. Målet med familjearbetet utvärderas regelbundet och med socialarbetaren ansvarig för kunden och barnet (skriftlig kundplan).

Familjearbetet i enlighet med socialförsäkringslagen är en tjänst med låga tröskelvärden som inte kräver barnskydd. Det är ett förebyggande, omfattande, systematiskt och långvarigt stöd för familjelivet. Arbetet med familjen kan gå till stöd för föräldraskap, att styra vård och uppfostran av barnen, hemmet av vardagen och vardagsrutiner management, att stärka familjen kapacitet för nya livssituationer, stöd för familjeinteraktionsfärdigheter och en utbyggnad av sociala nätverk och förebyggande av utslagning.

Familjearbetet i enlighet med barnskyddslagen är organiserad som en lagstadgad stödtjänst för barnskyddssamfundet. Det behovsbaserade familjearbetet grundar sig på bedömning och vägledning av en socialarbetare och bygger på en kundplan. Målet med förbättrat familjearbete är till exempel att stödja familjens förmåga att hantera olika typer av förändringar och krissituationer för att övervinna dem. Syftet är att stödja barnet eller hela familjen i livshotande situationer eller att förebygga nya problem. Målet med familjearbete är ibland det långsiktiga stödjande stödet till ett barn och en familj, vilket inte är möjligt utan att bo i ett barnhem.