Familjerehabilitering - Debora

Familjerehabilitering

Målet med familjerehabilitering är att stöda familjen att bevara en helhetlig kontroll över livet, att utveckla en struktur i vardagen samt stöda vid växelverkan mellan barn och föräldrar. För varje familj sammanställer vi tillsammans med ett mångprofessionellt team en rehabiliteringsplan som stöder familjens individuella behov. Familjerehabilitering möjliggör en positiv förändring inom familjen, förverkligande av barnets bästa och utveckling mot ett bra föräldraskap. I familjerehabiliteringen lever vi en vanlig vardag med barnen och föräldrarna, tillsammans och skilt. Till detta hörs även olika terapiformer så som ergoterapi, neuropsykiatrisk handledning, familjeterapi eller psykoterapi. Våra erfarna terapeuter har i sin verktygslåda många olika arbetsmetoder, bl.a. mindfulness och anger replacement training. Öppentjänst familjerehabilitering genomförs i kundfamiljens hem.