Hemtjänst för barnfamiljer - Debora

Hemservice för barnfamiljer

Syftet med hemservice är att stödja familjen i olika utmanande situationer i vardagen, till exempel på grund av sjukdom eller skada. Målen och sätten för hemtjänst sätts i samband med familjen. Hemtjänst i en familj kan bland annat omfatta vård av barn eller andra dagliga aktiviteter tillsammans med familjemedlemmar. Detta är en målorienterad, planerad och tidsbegränsad tjänst i samarbete med familjemedlemmar och socialarbetare.

Hemservice för barnfamiljer kan under vissa förutsättningar vara försedda med en servicesedel som kan ställas av en socialarbetare i ditt område. Servicesedlar kan användas som betalningsmedel i Debora.

Beställ service