För patienter med andningsförlamning - Debora

Tjänster för patienter med andningsförlamning

Andningsförlamning är en situation där patientens andning är permanent, helt eller delvis beroende av behandling med en andningsapparat. Andningsförlamning kan orsakas av olika sjukdomar, oftast neurologiska sjukdomar som als och muskeldystrofi, eller allvarliga olyckor. Andningsförlamningspatient kan vara vilken ålder som helst.

Behandling av andningsförlamningspatienter är multiform och kräver kontinuerligt multiprofesessionellt samarbete. Patientvården fokuserar på behandling, rehabilitering och stöd av den underliggande sjukdomen och symtomen. Patientvårdsteam har vanligtvis 4-6 närvårdare eller sjukskötare som stöds av ett multiprofessionellt specialistvårdsområde. Andningsförlamning kan behandlas primärt i patientens eget hem, på ett sjukhus eller i en serviceboende enhet.

Debora är fortfarande ansvarig för 24-timmars behandling av flera vårdsteamer för andningsförlamningspatienter runt Finland. Dessutom tillhandahåller vi kunniga personal till sjukvårdsdistrikter för att underlätta, exempelvis, semestrar, frånvaro och resursbrist.

Ta kontakt med oss »