Personlig assistans - Debora

Personlig assistans till personer med funktionsnedsättning

För personer med funktionsnedsättning möjliggörs ett självständigt liv genom personlig assistans. Personlig assistans riktar sig mot verksamhet som personen behöver stöd med p.g.a. sin funktionsnedsättning, detta berör verksamhet både inom och ytterom hemmet. Personliga assistenten hjälper med uppgifter som berör bl.a. arbete, studier, hobbyer och social växelverkan. Därmed stöder assistenten i vardagliga sysslor, så som påklädning, skötsel av hygien, motion och vid mat situationen. Fr.o.m. 1.9.2009 har personer med funktionsnedsättning enligt handikappservicelagen en subjektiv rätt att få personlig assistans.

Kundorienterad tjänst

Vi erbjuder personlig assistans privat eller via den egna kommunen genom köptjänst och servicesedlar. Servicen är avgiftsfri för kunden då hen använder sig av kommunens beviljade servicesedlar eller köptjänst. Servicesedlar kan kunden söka via den egna kommunens socialarbetare.

Debora erbjuder personlig assistans både som helhetslösning eller som ersättningstjänst. Då vi producerar personlig assistans som helhetslösning fungerar du som en arbetshandledare och kan fortsättningsvis påverka vid val av assistenter och bestämma assistenternas arbetstider. Framförallt kan du koncentrera dig på ditt eget liv och lita på att assistenterna jobbar enligt överenskomna tider oavsett semesterperioder eller sjukfall. Ifall arbetsgivar-modellen av någon orsak inte fungerar för dig, får du hos oss personlig assistans enligt dina individuella behov. Vi har en mångsidig erfarenhet av producerande av personlig assistans. I södra Finland betjänar vi över hundra personer med grava funktionsnedsättningar. Vår verksamhet är nationell.

Deboras assistenter är utbildade personer inom social- och sjukvården, studerande inom branschen eller andra personer med lämplig erfarenhet. Utgångspunkten är att kunden själv bestämmer inom vilken verksamhet hen behöver hjälp. Assistansen kan utföras på fritiden och innehålla t.ex. skötsel av hemmet, stöd vid ärenden eller hobbyer. Assistans uppgifterna kan även vara fysiskt mer krävande eller kräva special kunnande, så som behärskande av alternativa kommunikationsmedel, användning av hjälpmedel samt kunskap kring lyft och förflyttning av personer.

 

Pålitlig inhoppare vid frånvaro av personlig assistent

Ifall du fungerar som arbetsgivare kan du kontakta Debora ifråga om inhopparservice. Vi erbjuder till våra kunder med avtal, en inhoppare då den personliga assistenten är sjuk, på semester eller då kunden är i behov av tilläggsservice. Våra pålitliga assistenter är tillgängliga varje dag, dygnet runt.