Stödboende - Debora

Stödboende

Stödboende är avsedd för kunder, vilka behöver stöd till självständigt boende. Kunderna bor oftast i egna bostäder eller stödbostäder, vilka Debora ger stödtjänster till efter behov. Debora hjälper vid behov med att söka bostad, som normalt hittas på fria marknaden. Boende kostnaderna svarar kunden själv för och hyran baserar sig på marknadsutbudet. Vid behov kan vi tillsammans med våra samarbetspartner ordna med tillfällig boende, där hyreskostnaderna oftast är högre och det fodras garantihyra.

Kundens boende är planerad som rehabilitering, där de stöds att klara vardagliga göromål, använda tjänster utanför hemmet samt hitta stimulerande och hälsosam livsstil som gynnsamt får fritiden att fungera. Kunden leds efter möjligheterna att även kunna börja arbeta eller studera.

Stöd i boendet ges efter kundens personliga behov. Till tjänstens inne arbeten hör bl.a. hjälp med saker samt egna välmående och i hemvården samt i det dagliga livet. Vid behov kan vi ordna telefonjour dygnet runt.

Kontakta oss