För organisationer - Debora

Tjänster för organisationer

Debora erbjuder högklassiga social- och hälsovårdstjänster både till den offentliga och privata sektorns organisationer. Våra tjänster beställer bl.a. kommuner, sjukvårdsdistrikt, inom social- och hälsovården fungerande företag och organisationer samt folkpensionsanstalten och försäkringsbolag. Vi stävar efter att skapa nya verksamhetsmodeller för att effektivera social- och hälsovården och för att uppnå kostnadsbesparing. Deboras långa operativa erfarenhet och vår personals mångsidiga kompetens försäkrar ett omfattande utbud till olika kundbehov.

Läs mer »