För unga - Debora

Service för unga

Debora erbjuder mångsidig service för unga. Till vår service hör bl.a sakkunnig handledning och rådgivning, med vilket vi strävar till tidigt stöd i olika livssituationer och i vardagens problemsituationer. Deboras tränare och stödpersoner ger unga verktyg till att möta vardagens utmaningar och nya livsskeden. Vi producerar denna service i den ungas egna miljö och i samarbete med lokala nätverket.

Vår personal består av utbildade social- och hälsovårdsexperter, vilka har problemlösningsinriktat arbetsätt samt erfarenhet inom ungdomsarbete. Vi producerar ungdomars öppenvårdsservice i samarbete med tex. FPA, olika städer och kommuner.

Boka gratis kartläggningsbesök

  • EHDOT *
    Suostun asiakastietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön. Lue ehdot »
  • (*) Obligatoriska fält är markerade med en asterisk.