Debora Hämeenlinna - Debora

Nuotti-valmennus on tarkoitettu nuorille, jotka ovat 16-29-vuotiaita. Kyse on matalan kynnyksen ammatillisesta kuntoutuksesta, jota tarjotaan erityisesti niille nuorille, jotka eivät ole opintojen tai työelämän piirissä ja joilla on haasteita suunnitella omaa tulevaisuutta.

Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perhettä lastenhoidollisesti arjen erilaisissa haasteellisissa tilanteissa, esimerkiksi sairauden, vamman tai elämäntilanteen vuoksi. Kotipalvelun tavoitteet ja keinot asetetaan yhdessä perheen kanssa.

Perhetyö on sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaille suunnattu ohjaus- ja tukipalvelu. Perhetyö on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työskentelyä perheessä, yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tuemme vanhempia selkiyttämään vuorovaikutustilanteita lapsen ja nuoren kanssa. Työskentelyämme ohjaa avoimuus, asiakkaan rinnalla kulkeminen ja puheeksi ottaminen lapsen ja nuoren näkökulmat huomioiden.

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tukipalvelu sosiaalihuollon, lastensuojelun avohuollon, jälkihuollon ja sijaishuollon, sekä vammaispalvelun, aikuissosiaalityön ja kotouttamislain mukaisiin tarpeisiin. Ammatillinen tukihenkilötoiminta on muutokseen pyrkivää, tukea antavaa ja ohjaavaa työtä yhdessä lapsen ja nuoren, sekä tarvittaessa vanhemman kanssa. Palvelumme perustuu aina yksilölliseen, yhteistyössä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa laadittuun suunnitelmaan.
Debora Hämeenlinnan moniammatillisessa tiimissä on mm. vahva neuropsykiatrinen osaaminen ja kokeneet nuotti-valmentajat.

Debora Hämeenlinnassa

Debora Oy
Turuntie 4-6
13130 Hämeenlinna

Ota yhteyttä!
Soita 010 320 8843
hameenlinna @ debora.fi

Toimistomme on auki sopimuksen mukaan.

Palvelemme asiakkaita noin 100km säteellä.

Lähetä meille viesti

  • EHDOT *
    Suostun asiakastietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön. Lue ehdot »
  • * Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.