Perhetyö Tampere - Debora - Meillä on auttamisen ilo

Asiakaslähtöiset lapsiperhepalvelut Tampereella

Debora Tampereen lapsiperheiden palveluihin kuuluvat lapsiperheiden kotipalvelu, sosiaalihuollon- ja lastensuojelun avohuollon perhetyö, sekä ammatillinen tukihenkilötoiminta.
Lapsiperheiden kotipalvelun tavoitteena on tukea perhettä lastenhoidollisesti arjen erilaisissa haasteellisissa tilanteissa, esimerkiksi sairauden, vamman tai elämäntilanteen vuoksi. Kotipalvelun tavoitteet ja keinot asetetaan yhdessä perheen kanssa. (Lue lisää lapsiperheiden kotipalvelusta)
Perhetyö on sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaille suunnattu ohjaus- ja tukipalvelu. Perhetyö on ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työskentelyä perheessä, yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa sovittujen tavoitteiden mukaisesti. Tuemme vanhempia selkiyttämään vuorovaikutustilanteita lapsen ja nuoren kanssa. Käytännössä ositamme yhdessä eri tilanteita ja yksilöllisiä toimintataitoja niiden sujuvoittamiseksi. Työskentelyämme ohjaa avoimuus, asiakkaan rinnalla kulkeminen ja puheeksi ottaminen lapsen ja nuoren näkökulmat huomioiden.
Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tukipalvelu sosiaalihuollon, lastensuojelun avohuollon, jälkihuollon ja sijaishuollon, sekä vammaispalvelun, aikuissosiaalityön ja kotoutumislain mukaisiin tarpeisiin. Ammatillinen tukihenkilötoiminta on muutokseen pyrkivää, tukea antavaa ja ohjaavaa työtä yhdessä lapsen ja nuoren, sekä tarvittaessa vanhemman kanssa. Palvelumme perustuu aina yksilölliseen, yhteistyössä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kanssa laadittuun suunnitelmaan. 

Kotihoito sekä perhetyö voi olla kertaluonteista tai säännöllisesti toistuvaa. Tarjoamme niin lyhyitä kuin pitkäkestoisia auttamiskäyntejä Tampereen seudulla. Pystymme tarjoamaan palveluita myös asiakkaille, jotka tarvitsevat jatkuvaa ympärivuorokautista hoitajan läsnäoloa. Arvioimme palveluiden tarpeen ja laadimme asiakkaalle sopivan palvelukokonaisuuden. Palvelut valitaan aina yhdessä asiakkaan sekä tarvittaessa myös läheisten kanssa, jolloin voimme huomioida asiakkaan omat voimavarat ja toiveet kotihoidon tai perhetyön suhteen.

Deboran kotisairaanhoito Tampereen alueella

Koska haluamme, että kotona asuminen olisi mahdollisimman turvallista, tarjoamme kotihoidon lisäksi asiakkaillemme tarvittaessa myös kotisairaanhoitoa. Kotisairaanhoitajamme Tampereella antavat lääkehoitoa, hoitavat haavat sekä ompeleiden poiston ja ottavat määrätyt laboratorionäytteet. Lisäksi kotisairaanhoitajat seuraavat asiakkaiden yleistä terveydentilaa, jotta varmistutaan, että kotihoito sekä kotisairaanhoito riittävät turvaamaan kotona asumisen. Palvelukokonaisuutta voidaan tarvittaessa muuttaa asiakassuhteen aikana. Tavoitteenamme on tukea kotona selviytymistä ja sairauden hoitoa yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

Me Deborassa haluamme tehdä osamme edistääksemme asiakkaiden toimintakykyä ja mahdollistaaksemme asiakkaiden itsenäisen elämän omassa kodissa. Deborassa tarjoamme laadukkaat sekä asiakaslähtöiset kotihoidon sekä kotisairaanhoidon palvelut Tampereella. 

Tutustu kattaviin palveluihimme

Tarjoamme kotihoidot ja perhetyön palveluita Tampereella ja muilla Suomen paikkakunnilla. Autamme valitsemaan palvelut, jotka helpottavat kotona asumista ja tekevät arjesta turvallista. Tutustu myös saatavilla oleviin etuuksiin sekä tukiin.

Debora Tampereella

Debora Oy
Sellukatu 5 c, 2krs.
33400 Tampere

Palvelut lapsille, nuorille ja perheille

Soita 050 5146664

tampere @ debora.fi

Yhteyshenkilö Tiina Siikaluoma

Henkilökohtainen avustus & Kotihoito

Soita 010 2055 079

tampere @ debora.fi

Lähetä meille viesti

  • EHDOT *
    Suostun asiakastietojen keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön. Lue ehdot »
  • * Pakolliset kentät on merkitty tähdellä.